Danske husholdninger kan spare 40.000 tons papir om året - 31.05.2013


Fremover bliver der sendt langt færre tilbudsaviser til genbrug. Danskernes mulighed for at skræddersy deres personlige reklamepakke vil reducere den årlige reklamemængde med op til 33 kg pr. husstand. Det viser nye beregninger foretaget af FK Distribution.

I dag får husstande, der modtager tilbudsaviser i postkassen, gennemsnitligt 25 tilbudsaviser om ugen, svarende til 55 kg. reklamer om året. En helt ny Gallupanalyse viser, at danskerne i gennemsnit vil vælge 6 tilbudsaviser om ugen, hvis de selv kan vælge, hvilke tilbudsaviser de vil modtage. Den mulighed får de nu med NejTak+”Vi kan i Danmark se frem mod et markant fald i mængden af reklamer, fordi forbrugerne nu får mulighed for at vælge præcis de tilbudsaviser, de har behov for” siger Mads Dahl Andersen, adm. direktør i FK Distribution.Analysen viser også, at 51 pct. af alle danske husstande, er interesserede i NejTak+ og muligheden for at vælge frit. ”Hvis alle interesserede husstande tilmelder sig NejTak+, vil det samlede papirforbrug til produktion af husstandsomdelte tilbudsaviser i Danmark blive reduceret med 39 pct., hvilket svarer til en samlet potentiel besparelse på mere end 40.000 tons papir om året – til gavn for miljøet.” siger Mads Dahl Andersen.Mere dig – mindre papir

Husstandsomdelte tilbudsaviser bliver kritiseret fra flere sider på grund af et unødvendigt stort papirforbrug. Nu imødeser FK Distribution kritikernes anke, samtidigt med at forbrugerne kan få de gode tilbud de har brug for, og detailhandelen bevarer deres mest effektive reklamemedie.”Vi har udviklet et produkt der gavner miljøet og samtidigt er godt for både forbrugerne og kunderne. Forbrugerne kan fremover sikre sig præcis de tilbud, de har brug for, og vores kunder får kun omdelt deres tilbudsavis til husstande, der aktivt efterspørger den, og derfor også læser den,” fastslår Mads Dahl Andersen.Foreløbigt er NejTak+ tilgængelig for 140.000 udvalgte husstande landet over, som fra den 21. juni kan modtage deres eget skræddersyede reklamesæt. Efter planen bliver NejTak+ tilgængelig for 1,5 mio. husstande fra august i år, men alle danskere kan allerede nu gå ind på minetilbud.dk og skrive sig på venteliste til NejTak+.FAKTA:

• En ny analyse foretaget hos Gallup blandt mere end 2.000 respondenter viser, at 51 pct. af alle danske husholdninger er positive overfor at vælge NejTak+.

• Samme analyse viser, at danske forbrugere i gennemsnit vil vælge 6 tilbudsaviser hvis de kan vælge frit. I dag modtager en husstand gennemsnitligt 25 tilbudsaviser hver uge. 

• Ud fra resultaterne i Gallup analysen er det samlede potentiale med NejTak+ en reduktion i papirforbruget på 39 pct. svarende til 41.112 tons papir. 

• FK Distribution omdeler hver uge trykte reklamer og gratisaviser til alle danske husstande, der gerne vil modtage reklamer. Det svarer til 1,9 mio. postkasser. For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Mads Dahl Andersen, administrerende direktør, FK Distribution, tlf. 20 42 09 85JavaScript er ikke aktiveret/understøttet i din browser, for at anvende denne side er det nødvendigt at have JavaScript aktiveret.